Få overblik!
Hvilken vej skal vi tage?

 

Udvikling og succes

Hanne-Mi Boisen Jensen har flere års erfaring med at coache både ledige og ansatte til afklaring af deres fremtidige karriereudviklingsmål.

 

Der arbejdes med emner som:
Afdækning af egne ressourcer/kompetencer, succestilstande og udviklingspotentiale, så man f.eks bliver klædt bedre på til at skrive ansøgninger, der virker, og gå til jobsamtale

Afklaring af hvad man ønsker at opnå i sit nuværende/kommende job og en plan for at lykkes

Motivation og skabelse af det understøttende miljø, så klienten får kontakt til sit fulde potentiale, hvorved handlekraft og resultatorientering sikres

Stresshåndtering og personlig planlægning

At afdække hvilke værdier man ønsker at leve efter og hvilke handlinger, der skal til, for at det bliver en integreret del af hverdagen